Gmina Staszów to gmina miejsko-wiejska, leży w powiecie staszowskim, w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Gmina Staszów liczy 25 897 mieszkańców, jej powierzchnia to  zajmuje 228 km² powierzchni. Liczba mieszkańców wynosi 25 897 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9%  mężczyźni. Siedzibą gminy jest miasto Staszów.

Początki historii Staszowa sięgają średniowiecza (XIII wiek). Nazwa Miasta pochodzi od imienia Stanisław, którego popularnym zdrobnieniem w tamtym okresie było „Stasz”.

Prawa miejskie Staszów zyskał 11 kwietnia 1525 roku, staraniem ówczesnego właściciela miasta Hieronima Łaskiego. Dowodem miejskości Staszowa było prawo do odbywania jarmarków trzy razy do roku: w niedzielę po Wniebowstąpieniu Pańskim, w dzień św. Bartłomieja i na św. Urszuli. Staszów od 1 połowy XIX wieku znany był w świecie przede wszystkim z produkcji glinianych fajek zwanych Stambułkami. Podobno jeszcze po II Wojnie Światowej – wiele lat po zaprzestaniu produkcji, Turcy chcieli zamówić partię manufakturowych fajek ze Staszowa.

Wśród największych zabytków w Staszowie należy wymienić Kościół pw. św. Bartłomieja oraz Ratusz w centrum miasta. Na terenie gminy na uwagę zasługują Pałac Kołłątajów w Wiśniowej oraz Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Wiśniowej, w którym znajduje się tablica z wmurowanym sercem księdza Hugona Kołłątaja, współtwórcy Konstytucji 3 Maja. Ponadto warto odwiedzić Zespół Pałacowy w Kurozwękach oraz Pałac „Dzięki” w Wiązownicy-Kolonii.

Jeśli chodzi o turystykę, to Gmina Staszów słynie z unikatowego na skalę europejską kompleksu stawów i dziesiątek oczek wodnych zlokalizowanych w kompleksie leśnym Golejów. Pełen uroku teren jest bogaty w chronione prawem gatunki roślin i zwierząt. Kolejną ciekawostką jest hodowla bizonów amerykańskich w Kurozwękach. To jedna z największych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego.  W 2018 roku odbyła się w Staszowie XIV edycja Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej UECT.

Wśród tradycji regionu należy wymienić doroczne święto plonów „Dzień Chleba” (odbywa się pod koniec sierpnia). Wyjątkową oprawę i rangę ma święto Konstytucji 3 Maja, ze względu na postać H.Kołłątaja.

Do ciekawostek historycznych należy zaliczyć pielgrzymkę ze Staszowa do położonego ok 20 km dalej Sanktuarium w Sulisławicach. Staszowianie każdego roku odbywają ją na pamiątkę uzdrowienia  z epidemii cholery (początek XIX wieku).  Tej wyjątkowej tradycji nie potrafiła przerwać okupacja niemiecka, czy późniejsze zakazy władz komunistycznych.

Współcześnie Staszów jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w województwie świętokrzyskim. Bardzo dobra oferta dla przedsiębiorców i realizacja ważnych dla mieszkańców inwestycji przyczynia się do wzrostu zainteresowania gminą Staszów, jako miejscem zamieszkania i realizacji życiowych planów.

Bardzo szybko poprawia się infrastruktura i baza sportowa. Zmiana w tej dziedzinie jest diametralna. W ciągu czterech lat kompleksowo zmodernizowano Stadion Miejski, wybudowano pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, a także zmodernizowano halę sportową OSiR przy ul. Mickiewicza wraz wraz z budową kompleksu boisk do sportów plażowych. W trakcie realizacji jest budowa nowej sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie. W ślad, za inwestycjami idą duże projekty wspierające zajęcia pozaszkolne dzieci i młodzieży oraz kluby sportowe.

Staszów stawia na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Konsekwentnie budujemy platformę współpracy, poprzez liczne, cykliczne spotkania z mieszkańcami oraz wsparcie działalności stowarzyszeń i wszelkich inicjatyw społecznych, zarówno o charakterze kulturalnym, jak też sportowym, rekreacyjnym czy dotyczącym bezpieczeństwa.

Bardzo szybko poprawia się infrastruktura i baza sportowa. Zmiana w tej dziedzinie jest diametralna. W ciągu czterech lat kompleksowo zmodernizowano Stadion Miejski, wybudowano pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Zmodernizowano również halę widowiskowo-sportowa OSiR przy ul. Mickiewicza wraz wraz z budową kompleksu boisk do sportów plażowych. W trakcie realizacji jest budowa nowej sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie. W ślad, za inwestycjami idą duże projekty wspierające zajęcia pozaszkolne dzieci i młodzieży oraz kluby sportowe.