fot. Patryk Ptak, koronahandball.pl

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2
XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców

31.03 – 06.04.2019

Pobierz komunikat w formacie PDF

1. Termin zawodów

Finały 31.03 – 06.04.2019 roku (chłopców i dziewcząt)

2. Zakwaterowanie i wyżywienie

1. Uczestnicy Olimpiady zostaną zakwaterowani w następujących hotelach:

 • Dolnośląskie (Dz i Ch), Zachodniopomorskie (Dz i Ch), Pomorskie (Dz i Ch), Małopolskie (Dz i Ch), Łódzkie (Dz i Ch), Opolskie (Dz i Ch), Wielkopolskie (Dz i Ch) – Kompleks Świętokrzyska Polana – ul. Laskowa 95, 26-050 Chrusty

 • Lubuskie (Dz i Ch), Kujawsko-pomorskie (Dz i Ch) – Hotel „ECHO” – Cedzyna 44C, 25-900 Cedzyna

 • Podkarpackie (Dz i Ch) – Hotel „Magnolia” – Zgórsko 90A, 26-052 Sitkówka-Nowiny

 • Podlaskie (Dz i Ch) – Hotel „Maraton” – Leszka Drogosza 1, 25-093 Kielce

 • Lubelskie (Dz i Ch) – Hotel „Stadion” – ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce

 • Warmińsko – Mazurskie (Dz i Ch) – Hotel Karczówka – Karczówkowska 64, 25-713 Kielce

 • Śląskie, Mazowieckie (Dz i Ch) – Klasztor Karczówka – Pl. Karczówka – Klasztor 1, 25-602 Kielce

 • Świętokrzyskie (Ch) – Hotel 365 – Al. Na Stadion 365 – 25-127 Kielce

 • Świętokrzyskie (Dz) – Internat ZSP nr 1 – Jagiellońska 90, 25-703 Kielce

Wyjazd zespołów, które nie zakwalifikują się do ¼ Finałów OOM nastąpi we wtorek 2.04. po obiedzie. Zespoły, które zakwalifikują się do kolejnej fazy rozgrywek zostaną przekwaterowane do następujących hoteli:

 • Kompleks Świętokrzyska Polana – ul. Laskowa 95, 26-050 Chrusty

 • Klasztor Karczówka – Pl. Karczówka – Klasztor 1, 25-602 Kielce

2. Posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) będą wydawane w hotelach. Szczegółowe informacje zostaną podane na odprawie technicznej.

3. Terminarz rozgrywek

4. Odprawa techniczna i uroczyste otwarcie XXV Ogólnopolskiej Olympiady Młodzieży w piłce ręcznej – OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ WSZYSTKICH ZESPOŁÓW W STROJACH REPREZENTACYJNYCH

Uroczyste otwarcie XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży odbędzie się w niedziele 31 marca 2019 o godzinie 17:00 w hali MOSiR przy ul. Leszka Drogosza 2. Odprawa techniczne odbędzie się niedzielę 31 marca 2019 o godzinie 17:30 w hali MOSiR przy ul. Leszka Drogosza 2.

Zasady rozgrywania turnieju OOM są opisane w Zasadach Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2018/2019 oraz w Przepisach gry w piłkę ręczną.

5. Ocena wyników i ustalenie kolejności

1. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:

 1. 3 pkt. –za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry

2) 2 pkt. -za zwycięstwo po rzutach karnych,

3) 1 pkt. -za porażkę po rzutach karnych,

4) 0 pkt. -za porażkę w regulaminowym czasie gry.

2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek i po ich zakończeniu w rozgrywkach grupowych decydują odpowiednio:

1) większa liczba zdobytych punktów;

2) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:

a)większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;

b)większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;

c)większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;

d)większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich zawodów;

e)większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach;

g) losowanie.

3. W meczach kończących się remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane).

Jeżeli w celu wyłonienia zwycięzcy wykonywane będą rzuty karne, to powinna być stosowana procedura opisana poniżej:

Komentarz: Jeżeli rzuty karne będą decydowały o wyłonieniu zwycięzcy, to mogą je wykonywać zawodnicy, którzy z upływem czasu gry nie byli wykluczeni lub, zdyskwalifikowani. Każda drużyna wyznacza 5 zawodników. Każdy z wyznaczonych zawodników, w ustalonej przez daną drużynę kolejności, która nie może być zmieniona, wykonuje jeden rzut, na przemian z zawodnikami drużyny przeciwnej. Bramkarze mogą być dowolnie wyznaczani i zmieniani pośród zawodników uprawnionych do wykonywania rzutów. Zawodnicy mogą wykonywać rzuty jak i występować jako bramkarze.

Sędziowie decydują, na którą bramkę będą wykonywane rzuty karne. Sędziowie przeprowadzają losowanie, a zwycięska drużyna decyduje czy będzie wykonywać rzuty karne jako pierwsza czy jako druga. Kolejność ta będzie odwrotna w przypadku, gdy po wykonaniu przez każdą drużynę 5 rzutów , wynik nadal będzie nierozstrzygnięty i rzuty karne będą kontynuowane.

W przypadku kontynuowania rzutów karnych, każda z drużyn wyznacza ponownie pięciu zawodników. Wszyscy lub niektórzy z zawodników uczestniczących w pierwszej rundzie mogą ponownie wykonywać rzuty. Kolejne piątki zawodników wyznaczane są aż do rozstrzygnięcia wyniku, przy czym zwycięzcą zostaje drużyna, która po wykonaniu tej samej liczby rzutów, uzyskała przewagę bramkową.

Zawodnicy mogą być zdyskwalifikowani i odsunięci od dalszego wykonywania rzutów karnych w przypadku poważnego lub powtarzającego się niesportowego zachowania (16:6e). Jeżeli dotyczy to zawodnika wyznaczonego do wykonywania rzutu, to w jego miejsce drużyna musi wyznaczyć innego zawodnika.

7. Zgłoszenia

Przy weryfikacji drużyny zobowiązane są posiadać:

1. listę zgłoszeniową zawodników i osób towarzyszących (w załączniku)

2. listę meldunkową z podpisami zawodników (w załączniku)

3. listę z numerami PESEL podpisaną przez zawodników (w załączniku)

4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodziców/opiekunów (w załąciku)

5. ważne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza zgodnie z aktualnymi wymogami rozporządzenia ministra zdrowia

6. dokument stwierdzający datę urodzenia oraz umożliwiający identyfikację zawodnika

Listę zawodników i listę meldunkową należy wysłać drogą elektroniczną na adres rozgrywkimlodziezowe@szpr.kielce.pl do dnia 25.03.2019. Wszystkie w/w dokumenty (podpisane oryginały) niezbędne do weryfikacji drużyn należy przekazać weryfikatorom podczas odprawy technicznej.

8. Kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację

1. Ryszard Mańko – 664 060 660

2. Tomasz Olesiński – 601 415 515

3. Bożena Potocka – 608 207 750

4. Jakub Skorupa – 502 634 056

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

Piłka Ręczna Kobiet

Termin 31.03 – 6.04.2019
Miejsce zawodów Hala MOSiR Kielce, ul. Krakowska 72)
Hala ZSP nr 1 w Kielcach,  ul. Jagiellońska 90
Biuro zawodów Hala MOSiR przy ul. Krakowskiej 72
Miejsce akredytacji Hala MOSiR, ul. Drogosza 2
Termin i miejsce konferencji technicznej 31.03 godz. 17:30 Hala MOSiR, ul. Drogosza 2
Miejsce zakwaterowania Kompleks Świętokrzyska Polana – ul. Laskowa 95, 26-050 Chrusty‎
Hotel „ECHO” – Cedzyna 44C, 25-900 Cedzyna
Hotel „Magnolia” – Jesienna 90A, 26-052 Sitkówka-Nowiny
Hotel „Maraton” – Leszka Drogosza 1, 25-093 Kielce
Hotel „Stadion” – ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
Hotel „Karczówka” – Karczówkowska 64, 25-713 Kielce
Klasztor Karczówka – Pl. Karczówka – Klasztor 1, 25-602 Kielce
Hotel 365 – Al. Na Stadion 365 – 25-127 Kielce
Internat ZSP nr 1 – Jagiellońska 90, 25-703 Kielce
Miejsce wyżywienia Hotele, w których zakwaterowani są uczestnicy
Przedstawiciel PZS wskazuje PZS
Sędzia główny zawodów: wskazuje PZS
Koordynator dyscypliny: Ryszard Mańko tel. 664 060 660
Kierownik zawodów: Ryszard Mańko tel. 664 060 660
Zgłoszenia: Jakub Skorupa tel. 502 634 056, adres e-mail: rozgrywkimlodziezowe
@szpr.kielce.pl
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.03.2019
Data i godzina otwarcia31.03.2019; godz.17.00 Hala MOSiR Kielce, ul. L Drogosza 2
Data i godzina dekoracji i zamknięcia06.04.2019; godz.16.30 Hala MOSiR Kielce, ul. Krakowska 72

Komunikat (kobiety) – Pobierz PDF

Piłka Ręczna Mężczyzn

Termin 31.03 – 6.04.2019
Miejsce zawodów Hala MOSiR Kielce, ul. Leszka Drogosza 2
Hala Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Biuro zawodów Hala MOSiR przy ul. Krakowskiej 72
Miejsce akredytacji Hala MOSiR, ul. Drogosza 2
Termin i miejsce konferencji technicznej 31.03 godz. 17:30 Hala MOSiR, ul. Leszka Drogosza 2
Miejsce zakwaterowania Kompleks Świętokrzyska Polana – ul. Laskowa 95, 26-050 Chrusty‎
Hotel „ECHO” – Cedzyna 44C, 25-900 Cedzyna
Hotel „Magnolia” – Jesienna 90A, 26-052 Sitkówka-Nowiny
Hotel „Maraton” – Leszka Drogosza 1, 25-093 Kielce
Hotel „Stadion” – ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
Hotel „Karczówka” – Karczówkowska 64, 25-713 Kielce
Klasztor Karczówka – Pl. Karczówka – Klasztor 1, 25-602 Kielce
Hotel 365 – Al. Na Stadion 365 – 25-127 Kielce
Internat ZSP nr 1 – Jagiellońska 90, 25-703 Kielce
Miejsce wyżywienia Hotele, w których zakwaterowani są uczestnicy
Przedstawiciel PZS wskazuje PZS
Sędzia główny zawodów: wskazuje PZS
Koordynator dyscypliny: Tomasz Olesiński tel. 601 415 515
Kierownik zawodów: Tomasz Olesiński tel. 601 415 515
Zgłoszenia: Jakub Skorupa tel. 502 634 056, adres e-mail: rozgrywkimlodziezowe
@szpr.kielce.pl
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.03.2019
Data i godzina otwarcia 31.03.2019; godz.17.00 Hala MOSiR Kielce, ul. L Drogosza 2
Data i godzina dekoracji i zamknięcia06.04.2019; godz.16.30 Hala MOSiR Kielce, ul. Krakowska 72

Komunikat (mężczyźni) – Pobierz PDF