Biuro Organizacyjne Finałów XXV OOM w sportach halowych Świętokrzyskie 2019:

Świętokrzyska Federacja Sportu

ul. Krakowska 72

25 – 701 Kielce

tel.  (41) 361 45 99

e – mail: biuro@swfs.kielce.com.pl

www.swietokrzyskie2019.pl