Gimnastyka trampolina

Komunikat nr 2

Kraków, 17-18.05.2019

MIEJSCE ZAWODÓW Kraków, hala sportowa WKS Wawel, ul. Podchorążych 3 (wjazd od ulicy Głowackiego)
SĘDZIA GŁÓWNY Waldemar Okoniewski
KIEROWNIK ZAWODÓW Marek Starczyński, e-mail: marek.starczynski@mzas.pl, tel. 691 843 320
ZGŁOSZENIA 1. Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej i osób funkcyjnych jest przedstawienie podczas akredytacji wypełnionej i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów, przedstawicieli pzs) listy meldunkowej / pokwitowania świadczeń oraz indywidualnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku, które będą zamieszczone na stronie internetowej www.swietokrzyskie2019.pl. W przypadku zawodników nieletnich oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podpisuje rodzic lub prawny opiekun zawodnika. Każda ekipa wojewódzka w poszczególnych sportach składa jedną listę meldunkową (zawodników i trenerów) podpisaną przez kierownika ekipy wyznaczonego przez właściwe wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe. W przypadku sędziów listę meldunkową akceptuje Sędzia Główny, a innych osób funkcyjnych – koordynator sportu.

2. Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe na drukach, które są do pobrania ze strony internetowej XXV OOM: www.swietokrzyskie2019.pl . Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych dyscyplinach należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia@swietokrzyskie2019.pl oraz adres elektroniczny:  marek.starczynski@mzas.pl Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie na adres biura ŚwFS, podany w komunikacie nr 1.

3. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.04.2019 r.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 1. Hotel Bydgoska, Kraków, ul. Bydgoska 19 2. Hotel Nawojka, Kraków, ul. Reymonta  11
AKREDYTACJA Miejsce akredytacji: Kraków, hala sportowa WKS Wawel, ul. Podchorążych 3 17.05.2019 – godz. 13.00 – 18.00
UBEZPIECZENIE Każdy zawodnik winien legitymować się aktualnymi orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu. Dodatkowo każdy uczestnik winien legitymować się nr PESEL (informacje niezbędne w przypadku udzielania pomocy ambulatoryjnej lub przyjęcia do szpitala). Zawodnicy, trenerzy i opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez macierzyste stowarzyszenia sportowe polisą następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
KONFERENCJA TECHNICZNA I SĘDZIOWSKA Kraków, hala sportowa WKS Wawel, ul. Podchorążych 3 17.05.2019 – godz. 19.00  
PROGRAM ZAWODÓW 17.05.2019 r. / piątek/- trening 13.00 – 18.00 – Trening otwarty

18.05.2019 r. / sobota/ 8.00 – trening klasa III
9.00 – Uroczyste otwarcie OOM
9.20 – Eliminacje – kl. III
11.20 – Finał kl. III
11.50 – trening klasa II
12.30 – Eliminacje kl. II
13.50 – Finał kl. II
14.30 – Dekoracje oraz ceremonia zamknięcia OOM