1. Zamek

Jak mówi historia, chęciński Zamek powstał w latach 1275-1306. Z 1306 roku  pochodzi pierwsza wzmianka o nadaniu zamku przez Władysława Łokietka biskupowi Janowi Muskacie. Rok później ten sam Król zbrojnie go odebrał. Zamek stał się jedną z najważniejszych warowni ówczesnej Polski. To tu odbywały się zjazdy rycerstwa (1118, 1131 i 1133), a po 1310 roku przechowywano skarbiec koronny. W okresie swej świetności był miejscem pobytu znamienitych postaci historycznych. Nie wszyscy przebywali tu z własnej woli jak choćby żona Kazimierza Wielkiego Adelajda Heska czy jeńcy, których z upodobaniem więził w Chęcinach król Władysław Jagiełło. Zamek był również schronieniem dla królewskich rodzin. Rezydowała tu królowa Bona.

Pod koniec XVI wieku zamek zaczął podupadać. W 1607 roku złupili go Rokoszanie Zebrzydowskiego. Wprawdzie późniejsi starostowie starali się odbudować twierdzę, jednak ich wysiłki na niewiele się zdały. Najpierw Szwedzi w czasie ,,potopu” a później Siedmiogrodzianie księcia Rakoczego dopełnili dzieła zniszczenia. Ostatecznie zamek opustoszał po roku 1717, kiedy to Szwedzi po raz kolejny spustoszyli twierdzę. Rozpoczął się okres dewastacji. Jednak wszystko wskazuje na to, że zamek wróci do dawnej świetności. W 1933 r. ruiny zamku uznano za zabytek i otoczono ochroną prawną.

2. Kamienica ,,Niemczówka

Przy ulicy Małogoskiej, tuż przy Rynku Górnym znajduje się renesansowa kamienica zwana „Niemczówką”. Budynek datowany jest na 1570 rok. We wnętrzach obiektu zachowało się trzyczęściowe, renesansowe okno z kolumnami, belkowy strop oraz portale drzwiowe. Obecnie mieści się tu Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny, a w odrestaurowanych piwnicach galerie z pracami regionalnych twórców.

3. Klasztor Sióstr Bernardynek

Niemal bezpośrednio za ,,Niemczówką” usytuowane są zabudowania klasztoru Sióstr Bernardynek. Z uwagi na regułę zakonną jedynym dostępnym dla osób postronnych miejscem jest Kościół Św. Marii Magdaleny, wybudowany w stylu wczesnobarokowym. We wnętrzu na szczególną uwagę zasługują wyjątkowe ołtarze. Interesujący jest zwłaszcza znajdujący się na lewo od wejścia ołtarz Św. Józefa z rzeźbami reprezentującymi tzw. styl naiwny oraz ambona i pieczołowicie odrestaurowane organy z końca XVIII wieku. Wśród licznych obrazów, które znajdują się w kościele niespotykanymi walorami wyróżnia się obraz Matki Boskiej Bolesnej pochodzący z II połowy XVII wieku.

4. Kościół Św. Bartłomieja

To jedna z najstarszych budowli Chęcin. Ufundowany na początku XIV wieku, zapewne przez Władysława Łokietka, dokończony za czasów Kazimierza Wielkiego. We wnętrzu przykuwają uwagę późnorenesansowe stalle z połowy XVII ze scenami z życia Św. Franciszka. Ołtarz główny z okresu późnego baroku wyróżnia się wymiennymi obrazami Św. Anny i Św. Bartłomieja. Bardzo interesujące są również drewniane figury: Św. Bartłomieja i Św. Jadwigi. W południowej nawie odnajdziemy kaplicę Trzech Króli z 1614 roku, ufundowaną przez Kacpra Fodyga–wójta Chęcin. Jej centralnym elementem jest późnorenesansowy ołtarz z chęcińskiego marmuru z alabastrowym, czarnym krzyżem i płaskorzeźbą ,,Hołd Trzech Króli”.

5. Klasztor Ojców Franciszkanów

Ufundowany w 1368 roku przez Kazimierza Wielkiego zespół klasztorny (leżący przy ul. Franciszkańskiej, nieopodal Klasztoru Sióstr Bernardynek) przechodził różne koleje losu. Od 1817 do 1991 roku znajdowało się tu więzienie, sąd grodzki, a nawet hotel z restauracją. Mimo pożarów i zniszczeń, które trawiły obiekt zachowały się we wnętrzach kolebkowo-krzyżowe sklepienia z XVII wieku, a w klasztornym kościele Podwyższenia Krzyża Pańskiego resztki polichromii z XV wieku. Na uwagę zasługuje także Kaplica Św. Leonarda z 1641 roku z zachowanymi tablicami herbowymi fundatora – Jana Branickiego. Warto także bacznie przyjrzeć się bramie wejściowej, przy której zachowały się otwory strzelnicze oraz tablica upamiętniająca pobyt gen. Józefa Zajączka – Namiestnika Królestwa Polskiego (1822 r.).

6. Synagoga

Przy ulicy Długiej znajduje się budynek dawnej synagogi. Wzniesiona została w 1638 roku w stylu późnego renesansu.

7. Jaskinia „Raj” i Centrum Neandertalczyka

Jak już udowodniliśmy – okolice Chęcin to prawdziwy raj dla amatorów geologii. W tym miejscu wyjątkowe piękno odkryjemy w Jaskini ,,Raj”. Odkryta została w 1963 roku, a powstanie jej szacowane jest na ok. 350 milionów lat temu w epoce dewonu. Sala Stalaktytowa, Sala Wysoka, Sala Kolumnowa, Komora Złomisk, to tylko niektóre miejsca, jakie zobaczyć można wewnątrz. Jaskinia wyróżnia się ciekawą, urozmaiconą szatą naciekową o bardzo oryginalnych kształtach.

8. Dwór Starostów w Podzamczu

Tuż za Chęcinami, na lewo przy trasie Kielce-Kraków, zwiedzić możemy tzw. ,,Dwór Starostów”, wybudowany na początku XVII wieku przez starostę chęcińskiego Stefana Bidzińskiego. Początkowo miał on charakter obronny, który ostatecznie stracił po 1700 roku. Zlikwidowano wówczas fosy, które zamieniono na stawy.Od niedawna Dwór jest siedzibą Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Prace restauratorskie i konserwatorskie pozwoliły przywrócić obiektowi dawny blask.

9. Skansen w Tokarni.

Park Etnograficzny – Skansen w Tokarni mieści się przy trasie Kielce-Kraków (8 km za Chęcinami w kierunku Krakowa). Na obszarze ponad 70 hektarów zgromadzono wiejskie zabudowania z różnych zakątków Kielecczyzny. Oprócz wiejskich zagród zwiedzić można aptekę, młyny, szkołę z wyposażeniem a nawet zabytkowy barokowy kościół p.w. Matki Bożej Pocieszenia z 1763 roku.