KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

21-26.05.2019 Ostrowiec Świętokrzyski

 • CEL IMPREZY:

Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej wadze finałów OOM. Rozwój i popularyzacja pięściarstwa na terenie kraju. Realizacja ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego.

 • ORGANIZATORZY TURNIEJU:

Polski Związek Bokserski oraz Świętokrzyski Okręgowy Związek Bokserski. Kierownictwo sportowe sprawuje PZB oraz ŚOZB.

 • TERMIN ZAWODÓW:

Finały 21-26.05.2019r.

 • MIEJSCE ZAWODÓW:

Walki, przez cały czas trwania zawodów rozgrywane będą w Hali MOSiR ul Świętokrzyska 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • ELIMINACJE:

K – według regulaminu PZB

M-według regulaminu PZB

 • PROGRAM:

K –kategorie wagowe:

46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80 kg

M – kategorie wagowe:

 • kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80 kg

(wg. przepisów AIBA)

 • Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki zgodnie z zasadami podanymi w części ogólnej Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej w wieku 15 – 16 lat. dziewczęta

System eliminacji: według regulaminu Polskiego Związku Bokserskiego W zawodach finałowych OOM startują po 4 zawodniczki w każdej wadze. chłopcy

System eliminacji: według regulaminu Polskiego Związku Bokserskiego W zawodach finałowych OOM startuje po 8 zawodników w każdej wadze.

W razie absencji zakwalifikowanego zawodnika Wydział Wyszkolenia PZB może dokooptować następnego zawodnika z listy rankingowej PZB lub z turnieju kwalifikacyjnego z tej samej kategorii wagowej.

W zawodach będą mogli brać udział zawodnicy/zawodniczki zarejestrowani w elektronicznym systemie licencyjnym, posiadający aktualną licencję PZB, nr PESEL, posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności od uprawiania sportu zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Regulaminem Opieki Medycznej PZB,

Zawodnik/zawodniczka bez należycie wypełnionej książeczki sportowo – lekarskiej nie zostanie dopuszczony do zawodów.

 • Sposób przeprowadzenia zawodów

Zgodnie z obowiązującym regulaminem sportowym PZB (3 rundy po 2 minuty z jednominutowymi przerwami).

 • Sprzęt dla zawodniczek

Sprzęt do startu w OOM (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj,: Adidas, Top Ten, `Velo, Wesing, Sting, Green Hill, TaiShan, SportCom zapewnia organizator OOM.

Zawodniczka zobowiązana jest do posiadania w czasie walki ochraniaczy na zęby, suspensorium, dopasowany specjalistyczny ochraniacz na piersi oraz bandaże na dłoniach. Koszulki muszą być bez rękawków, a włosy mogą być zabezpieczone jedynie przez gumkę lub wstążkę. Zakazane jest używanie siatki do włosów, osłony włosów, szpilek, spinek itp. We wszystkich kategoriach wagowych używa się rękawic o wadze 10 uncji.

 • Sprzęt dla zawodników

Sprzęt do startu w OOM (kaski i rękawice bokserskie) posiadający atest AIBA tj, Adidas, TopTen, Velo, Wesing, Sting, Green Hill, TaiShan, SportCom zapewnia organizator. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniaczy na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach. We wszystkich kategoriach wagowych używa się rękawic o wadze 10 uncji.

W zawodach obowiązuje system pucharowy (zawodnik przegrywający odpada). Zestawienie walczących par ustala się drogą losowania. Polski Związek Bokserski posiada prawo do rozstawiania

Łączna liczba uczestników zawodów finałowych OOM: 156 zawodników: 52 zawodniczki i 104 zawodników 66 trenerów: 24 dla zawodniczek i 42 dla zawodników 16 sędziów,

2 delegatów pzs

 • Zgłoszenia

Zgłoszenie do zawodów (według regulaminu Polskiego Związku Bokserskiego) należy nadsyłać do dnia 16.05.2019r. na adres mailowy lukaszdybiec@poczta.onet.eu

Zawodnicy zgłoszeni do OOM przedkładają podczas kontroli wagi kartę zdrowia oraz dowód tożsamości.

Weryfikację i ostateczne potwierdzenie startu zgłoszonych zawodników do finału prowadzi Wydział Sportowy i Wyszkolenia PZB.

 • Punktacja

K

Lok. 1 2 3-4

PKT 9 7 6 28

turniej kwalifikacyjny

Lok. 3-4

PKT 5 10

M

Lok. 1 2 3-4 5-8

PKT 9 7 5 4 42

Mistrzostwa okręgu (stref)

Lok. 2

PKT 3 3

 • PROGRAM ZAWODÓW KADECI:

21.05.2019. (wtorek)

Przyjazd uczestników zawodów do godz. 14.00 ( Hala MOSiR ul. Świętokrzyska 11) 14.00-16.00 rejestracja zawodników , skierowanie do miejsc zakwaterowania.

18.00 – konferencja techniczna

22.05.2019r. (środa )

07.00 – 08.00 – badanie lekarskie i waga

11.00 – I seria walk eliminacyjnych

16.30 – Uroczyste otwarcie

17.00 – II seria walk eliminacyjnych

23.05.2019r. (czwartek)

DZIEŃ WOLNY – PO ŚNIADANIU WYJAZD ZAWODNIKÓW WYELIMINOWANYCH

24.05.2019r. (piątek)

07.00 – 08.00 – badanie lekarskie i waga

11.00 – I seria walk półfinałowych

17.00 – II seria walk półfinałowych

25.05.2019r.(sobota)

DZIEŃ WOLNY

26.05.2019. (niedziela)

07.00 – 08.00 – badanie lekarskie i waga

11.00 – walki finałowe

14.00 – zakończenie zawodów

  PROGRAM ZAWODÓW KADETKI:

22.05.2019r. (środa )

Przyjazd uczestniczek zawodów do godz. 14.00 ( Hala MOSiR ul. Świętokrzyska 11)

14.00 -16.00 weryfikacja zawodniczek , skierowanie do miejsc zakwaterowania.

18.00 – konferencja techniczna

23.05.2019r. (czwartek)

07.00 – 08.00 – badanie lekarskie i waga

11.00 – I seria walk półfinałowych

17.00 – II seria walk półfinałowych

24.05.2019r. (piątek)

Dzień Wolny

25.05.2019r.(sobota)

07.00 – 08.00 – badanie lekarskie i waga

11.00 – walki finałowe

14.00 – zakończenie zawodów wyjazd uczestniczek.

 • NOCLEGI:

Zakwaterowanie w hotelach na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Miejsce zakwaterowania dla każdej ekipy po wcześniejszym powiadomieniu o ilości przybyłych osób oraz o posiadanym transporcie. Informacje proszę przesyłać na adres mailowy lukaszdybiec@poczta.onet.eu na drukach meldunkowych ( do pobrania na stronie http://swietokrzyskie2019.pl/) .

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy mistrzostw powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodniczek oraz zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zgubienia sprzętu przez uczestników. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Mistrzostw w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów odpowiedziany finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu). Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację audio-wizualną i publikację walk na kanałach informacyjnych (YouTube, Facebook, Instagram, itp.)