Mistrzostwa Polski Juniorów i juniorek młodszych  w ramach

Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży

Oficjalna strona zawodów – regulaminy, listy, wyniki on-line:
bilard-sport.pl/mpjunior/aktualnosci.php

Transmisja video: tvsports.pl

Zawody pokazowe w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych 2019

1.Organizacja zawodów

Kierownictwo sportowe zawodów zaliczanych do SSM sprawuje Polski Związek Bilardowy

Miejsce rozgrywania zawodów:  hala sportowa Zespołu Szkół w Kostomłotach II,  woj. świętokrzyski

2. Warunki uczestnictwa

W zawodach SSM mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy zgodnie z regulaminem sportowym Polskiego Związku Bilardowego i zasadami podanymi w części ogólnej Regulaminu  Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej i w regulaminie MPJ mł.

Prawo gry mistrzostwach posiadają kluby/sekcje bilardowe zrzeszone w PZBil  lub  okręgowych związkach sportowych.

Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w Polskim Związku Bilardowym posiadać licencję zawodniczą, a także legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna) nr PESEL oraz posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnym badaniem lekarskim.

Zawodnicy uzyskują awans do udziału w finałach Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (OOM) poprzez udział w zawodach oraz uzyskanie na nich najwyższych pozycji oraz poprzez uzyskanie określonego limitu punktów kwalifikacyjnych :

  1. cykl zawodów rankingowych –  Narodowy Junior Tour  – 4 edycje w roku poprzedzającym finały,
  2. zawody Młodzieżowych  Lig Wojewódzkich – 4 turnieje w roku poprzedzającym finały,
  3. eliminacje krajowe  – rozgrywane w 4 regionach   w marcu  w roku zawodów,

Listy zakwalifikowanych zawodników publikuje  Polski Związek Bilardowy  na stronach www

3. Sposób  przeprowadzenia zawodów

W zawodach obowiązuje system rozgrywania zgodnie z przepisami PZ Bilardowego.  

Zawody przeprowadzane są jednocześnie na minimum 10 stołach bilardowych, rozm.  9 stóp

4. Roczniki 

junior młodszy ( CHŁOPCY )     12-16 lat  ( w 2019 roku  urodzeni  01.01.2003 – 31.12.2007)

juniorki młodsze  ( DZIEWCZĘTA )  12-16 lat  ( w 2019 roku  urodzone  01.01.2003 – 31.12.2007)

5. Uczestnicy 64 zawodników    ( 48 chłopcy  + 16 dziewczęta )

Chłopcy  gra 8 -bil                           32 zawodników

Chłopcy  gra 9 – bil                          32 zawodników

Chłopcy  gra 10-bil                          32 zawodników

Chłopcy gra 14/1                             16 zawodników

Dziewczęta  8- bil                            16 zawodniczek

Dziewczęta 9 – bil                           16 zawodniczek

           Razem                                                      144  osobo/startów                   

           Koordynatorzy województw oraz trenerzy oddelegowani              16 osób

           inni pełnoletni członkowie ekip                                                                     8 osób

           Dyrektor, turnieju, sędzia główny i sędziowie na Sali                           5 osób

           obsługa techniczna i medyczna                                                                      5 osób

          nadzór ze strony PZ bilardowego                                                                   2 osoby

          Razem                                                                                                                      36 osób

Udział  zawodników i wymienionych osób  tj. noclegi, wyżywienie,  zostaje sfinansowany ze środków Polskiego Związku Bilardowego oraz ze środków klubów sportowych;

Udział  pozostałych osób pokrywany jest ze środków własnych  tych osób lub oddelegowujących ich Klubów  Sportowych.

System ocen punktowych

1.Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych                                                   CH/D  12-16 lat

W 2019 r. jako zawody pokazowe w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  w sportach halowych 2019

Program zawodów

DZIEWCZĘTA– gra 8-bil, gra 9-bil

CHŁOPCY – gra 10-bil, gra 9-bil, gra 8-bil, gra 14/1

Punktacja

DZIEWCZĘTA- gra 8-bil, 9-bil

Lok. 1 2 3-4 5-8 9-12 13-16  
PKT 9 7 5 3 2 1    50

CHŁOPCY – gra 14/1

Lok. 1 2 3-4 5-8 9-12 13-16  
PKT 9 7 5 3 2 1    50

CHŁOPCY– gra 8-bil, gra 9-bil, gra 10-bil.

Lok. 1 2 3-4 5-8 9-12 13-16 17-24 25-32  
PKT 9 7 6 5 4 3 2 1    100

Razem do zdobycia    450 pkt.  

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:                                                                  
01-05.05.2019

Dzień  I   –   9.00-11.00   trening  oswajający ze sprzętem,

                    18.00  odprawa  MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH (OOM)

Dzień II –   9.00   Otwarcie, prezentacja zespołów  – kadr wojewódzkich, ślubowanie, hymn  itd.

                  10.00-18.00  zawody

Dzień III – 10.00-18.00  zawody

                  19.00 ceremonia wręczenia medali

Dzień IV – 10.00-18.00  zawody

Dzień V – 10.00-18.00  zawody

                 19.00 ceremonia wręczenia medali

TERMINARZ  WG ODMIAN GIER

Dzień  I   –   przyjazd, trening  oswajający ze sprzętem,

                    odprawa  MPJ mł (OOM)  zawodnicy, trenerzy, sędziowie.

Dzień II –   zawody   8- bil  chłopcy   eliminacje, 1/8, ¼, ½ finały

                   zawody   8- bil  dziewczęta   eliminacje oraz  1/8

Dzień III –  zawody   9- bil  chłopcy   eliminacje, 1/8, ¼, ½, finały

                   zawody   8- bil  dziewczęta   ¼, ½, finały  

Dzień IV-   zawody   10- bil  chłopcy   eliminacje, 1/8, ¼, ½, finały

                   zawody   9- bil  dziewczęta   eliminacje oraz  1/8

Dzień V –   zawody   14/1  chłopcy   eliminacje, 1/8, ¼, ½, finały

                   zawody   9- bil  dziewczęta   ¼, ½, finały  

DYSTANS – GIER INDYWIDUALNYCH

    DZIEWCZYNY juniorki młodsze     CHŁOPCY juniorzy młodsi    
  8 – bil     do 3 partii   do 4 partii
  10 – bil     X   do 4 partii
  9 – bil     do 4 partii    do 5 partii
  14/1     X   do min. 40 pkt.

w odmianach 8-9-10 bil …   w I rundzie eliminacyjnej oraz  w rundzie „przegranych”  tzw. lewa strona                                                                dystans  może być skrócony o 1 partię.

w odmianie 14/1  … w I rundzie eliminacyjnej oraz  w rundzie „przegranych”  tzw. lewa strona                                                                dystans  może być skrócony o 5 pkt.