KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2

BADMINTON

Termin 9-12.05.2019r
Miejsce zawodów Hala Sportowa MOSiR w Suchedniowie ul. Sportowa 3
Biuro zawodów Hala Sportowa MOSiR w Suchedniowie ul. Sportowa 3
Miejsce akredytacji Hotel Paradiso w Suchedniowie ul. Harcerska 12
Termin i miejsce konferencji technicznej 9.05.2019r Hotel Paradiso w Suchedniowie ul. Harcerska 12
Miejsce zakwaterowania Hotel Paradiso w Suchedniowie ul .Harcerska 12- Zawodnicy i trenerzy. Sędziowie  Hotel Stary Młyn w Suchedniów ul. Berezów 2
Miejsce wyżywienia Hotel Paradiso w Suchedniowie ul. Harcerska 12
Przedstawiciel PZS Do ustalenia przez PZBad.
Sędzia główny zawodów: Marek Krawczyk e-mail: mmkrawczyk@wp.pl Tel.884750770
Delegat techniczny: Nie dotyczy
Koordynator dyscypliny: Aleksandra Dąbczyńska
Kierownik zawodów: Nie dotyczy
Zgłoszenia: mks.orlicz.suchedniow@gmail.com
Termin przesyłania zgłoszeń: 28.04.2019r